Новини Снимки Видео Зала на славата Фензона За нас  

СИСТЕМА ПОЛУНИН ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СЪЗНАНИЕТО И ПОДСЪЗНАНИЕТО

Картинка в ABC Club

 

Методи за работа със съзнанието и подсъзнанието, бойно-приложни техники на руските части със специално назначение, принципите на Златното сечение в духовните и енергийни практики отново бяха част от темите на поредния семинар в България на Сергей #Полунин (създател на Система Полунин). Семинарът се проведе на 21 и 22 април 2018 г. в залата на #ABC #FIGHT CLUB и събра близо 80 души в двата дни. В основата на #Система Полунин е работа, чрез която човек може по-пълно да реализира своя физически и духовен потенциал. Системата е синтез от няколко направления - духовно, ментално, социално и физическо. Всяка от тези съставни части има най-голямо проявление в различни възрастови периоди на човешкия живот. „Аз съм на етапа, в който вече мога да преподавам това като цялостна система, защото обединявам всичко това у себе си" - разказва Сергей Полунин. Дълго време той е бил инструктор в руските части със специално назначение, а в последните години чрез поредица от семинари в #Европа заедно със съпругата си Лидия популяризират принципите на Система Полунин като начин на живот.
В #България Система Полунин вече има последователи в различни населени места. Редовни занимания се провеждат в #София#Пловдив и #Асеновград.
Друг интересен аспект в Система Полунин е подходът към обучението и методиката на заниманията. „Основният принцип, на който е основана, е движение по Златното сечение или - това са естествените движения, които са изначално заложени у всеки от нас. Тези естествени движения започват да се променят след шестата година от развитието на човека. Ние изучавахме тези първоначални, естествени движения на децата, как работят съзнанието им, психологията им и всичко това е обединено в нашата система", казва Сергей Полунин. По думите му - чрез познаването на взаимодействието на човешкото тяло и съзнание с четирите основни стихии в природата - въздух, вода, огън и земя, човек може да реализира по-пълно своя потенциал. „Много хора чрез своето нещастно състояние отблъскват всичко добро от себе си. Трябва да се научиш да се радваш на света като дете" - допълва той.
„Когато съединим работата на лявото и дясното полукълбо, тогава скоростта на нашето съзнание се увеличава в пъти. Когато съзнанието е на такава скорост, може да се справиш с всякакви усещания като болка и напрежение. Най-лесно това се постига с дишане, упражнения и движение" - казва още Сергей Полунин.
***
ТРЕНИРОВКИ ПО СИСТЕМА ПОЛУНИН: Събота, 18.00 - 19,30 ч, зала 4Б на Националния стадион „Васил Левски", ABC FIGHT CLUB
***
Training-seminar-workout on the System „Polunin" with its founder Sergej Polunin hold on 21 - 22 April 2018 in Sofia, Bulgaria. The seminar includes exercises for returning to the natural body movements, working with spirit and body, basic knowledge on Russian special forces trainings and other topics. The seminar was suitable for all interested in martial arts and the principles of self-defense and work with mind & body.
HOW TO START #SYSTEM #POLUNIN?
WORKOUT: Every Saturday, 18.00 - 19.30
VENUE: #Sofia, "Vassil Levski" National Stadium, Sports Hall 4B, ABC FIGHT CLUB
For more information + 359 879 63 63 14

 

Коментари

Comments powered by Disqus